Εκπαιδεύσεις

Το προσωπικό μας πριν αναλάβει χρέη φύλακα εκπαιδεύεται ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και κυρίως να καταλάβει τι σημαίνει να είναι φύλακας. Από τις δικές του ενέργειες και πράξεις καθώς και από την ευθύνη που προκύπτει από αυτές κρίνεται η δική σας ασφάλεια πρωτίστως αλλά και η εικόνα της εταιρίας μας.

Εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που μόνο όσοι έχουν οξυδέρκεια και αίσθημα ευθύνης προσλαμβάνονται από την εταιρία μας.Το ποσοστό των ατόμων που περνούν επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν ξεπερνά το 20%, δείγμα της προσεγμένης τελικής επιλογής.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν έχει επικεντρωθεί μόνο στον τομέα του security αλλά έχει επεκταθεί και στον τομέα του safety με το προσωπικό να εκπαιδεύεται σε παροχή πρώτων βοηθειών,πυρόσβεσης-πυρασφάλειας,έρευνα-διάσωση και πολλά άλλα,προκειμένου να είναι ικανό να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε περιστατικό.

High Risk

Security Services

Λύσεις στα μέτρα σας.
Επικοινωνήστε Μαζί μας